[Op igen]

Thomas spørger:

Hvorfor er Hash ikke lovligt i danmark.

Svaret:

Jo ser du Thomas.. Hash er forbudt i dette oplyste land fordi det åbenlyst har en hel række ulemper. Grunden til at vi har dette velfærdssamfund er selvfølgelig at vi bekymrer os om folkesundhed, og det nødsager os jo til at forbyde vores befolkning at indtage den slags.

For det første kan jeg i flæng nævne en lang række skader, som opstår ved meget små doser tjald.

Skader:
Koncentrationsevne
Øhhmm.. Nu tabte jeg tråden.. Hvad var jeg igang med?

Nårhja..*fnise* Jeg skulle jo fortælle om tjald..
Øhm................... Tabte du tråden? *fniser igen*

Hukommelse
Det kan godt skade hukommelsen, især korttidshukommelsen..
Især kortidshukommelsen, Det kan godt skade hukommelsen, især korttidshukommelsen..

Hjernecellerne
Lægestanden har også opdaget at det gør skade på hjerneceller og at man på længere sigt bliver dåm såm en dør. Ens sgolekåndskaber risikere at gå tabt mæ tiden. Te sist blir man 4 år gammel. Gu gør man da arrrjjj.. Gu gør man da så, bytte bytte kømand.. HA! DU KAN IKKE SIE BYTTEBYTTE FOR JEG HAR BYTTESTENEN!
FAAAR! Sig at han ikke må drille!!

Hårtab
Der er mange som taber håret af at ryge hash.. Der er også nogen som ikke gør.. De er heldige..

Psykoser
Man hører så meget om psykoser, og jeg er sikker på at der er mange hashrygere blandt tosserne på diverse gakanstalter.
In fact, lægerne mener at man bliver fuldstændigt utilregnelig af det. Der er visse partier som forsøger at umyndiggøre alle over 15 år, som har røget hash. Men det er nok bare et trick for at få venstrefløjen af banen (især Poul Nyrup.).

Sitrende ben
Nogen siger også at man får sitrende ben, men det er nok mere betinget af siddestillingen. Når bare man ryger i en behagelig stilling, så sker der vist ikke noget.

Nedtur (eller at "tage billetten")
Så langt som min lærdom rækker, så har jeg fået at vide at man kan blive udsat for det fænomen som hedder "Nedtur".
Det bevirker at man pludselig ser alt som om man var til pingvinfodbold, og har en tragt foran hovedet. Man kan kun se ud af det lille bitte hul for enden af tragten. Samtidigt kaster man op, hvilket kompliceres af at man har en tragt for hovedet, som al brækken skal ud af. Desværre er udgangshullet mindre end munden, og så ved vi jo godt hvad der sker. Men sjovt ser det vel ud..

Risiko
Jeg har snakket med en del hashbrugere, som alle havde en mening om det. Det viser sig at der er en lang række risici ved indtagelse af stoffet.

Tolerance
I nogle tilfælde er det blevet mig oplyst at hashrusen forårsager at brugeren bliver mere tolerant overfor småfejl i sine omgivelser. Han bliver parat til at acceptere mange flere uretfærdigheder, og bliver mindre kapabel til at gøre modstand mod disse.

Afslappethed
I nogle tilfælde kan stoffet befordre afslappethed, hævdes det. Jeg vil dog personligt hævde at det snarere befordrer slaphed.

Eftertænksomhed
Nogle mennesker siger at det gør dem eftertænksomme og at nogle af deres mest kreative ideer opstår under rusen. Men den køber vi jo ikke, eftersom at vi ved at der ingen tankevirksomhed eksisterer efter babbet på piben. Det er videnskabeligt bevist..

Fredelig
Andre mennesker hævder at stoffet gør dem fredelige, og udrydder deres aggressioner. Et samfund i vækst har brug for aggression, så det er især en af disse risici at vi skal være opmærksomme på. Denne virkning er med til at dræne samfundet for stræbere, som ellers ville have ført samfundet til uanet storhed. Nu går det hele af røven til..

Smertestillende
Endelig ved vi nu at stoffet kan være smertestillende på visse typer af svært behandlelige sygdomme. Andre stoffer har vist sig virkningsløse eller har haft et uoverskueligt antal bivirkninger. Nogle læger har endda ønsket at de ligefrem kunne ordinere en joint om dagen til disse mennesker. Især har man ønsket at ordinere hash til medlemmer af DNSAP, som efter sigende skulle have stor gavn af lidt fjolleurt. Dele af samfundet har forsøgt at behandle denne gruppe ved hjælp af brosten, som de med nænsom hånd kastede mod nazisternes kranier, for lizzom at gøre dem lidt mere afslappede og tolerante. Det havde blot den bivirkning at de ramte flere politifolk, end nazister. Men forleden slap jeg for en fartbøde, så det må jo have hjulpet på strømerne.

Alt i alt kan jeg kun se at det vil være bedst for folkesundheden om de ikke får lov til at ryge den slags. Der skal ikke herske tvivl om at der er gjort en tilbundsgående research af hash, af en lang række yderst kompetente læger. Og ingen af disse har røget hash, og er derfor langt mere pålidelige, fordi deres åndsevner aldrig har været sløvede af hash, og derfor ikke mangler mental kapacitet.

Det er nok bedst at jeg stemmer imod forslaget om at legalisere hashen, fordi jeg vil jer det bedste, og i er mine børn som jeg har lovet at beskytte mod al grim indflydelse.

Med venlig hilsen

Scorpio

Deres medlem af kongressen..Indtil videre da..