Lidt om Scorpmeisteren

En lille præsentation af forfatteren, må være på sin plads.

Jeg er en gut på 39 år, weekendfar til to. Mit erhverv vil jeg ikke skrive så meget om, blot antyde at jeg beskæftiger mig med mennesker som er kommet galt afsted i tilværelsen, og er meget dedikeret til dette arbejde.

Mit liv set fra det mentale plan, har været en lang rejse gennem alle de større religioner, og den rejse er jeg ikke færdig med. Den har ledt mig igennem en række spirituelle discipliner, og jeg har deraf fået kendskab til meget af det som foregår inden for det spirituelle miljø. Jeg er medlem af et diskussionforum, hvor jeg føler mig godt tilpas og har mange berigende diskussioner med mennesker af næsten enhver anskuelse der kan findes.

Ellers er jeg et almindeligt menneske på godt og ondt, spækket med fejl og mangler, og en ukuelig vilje til at finde ud af hvordan man behersker livet maksimalt. Det er ikke nogen nem opgave at løse, og jeg påstår ikke at det er lykkes endnu. Min søgen gennem åndens discipliner har resulteret i at jeg ramlede ind i noget som kaldes Teosofi, som af tilhængere betragtes som en videnskab, eller nærmere betegnet "åndsvidenskab". Man kan sagtens forstå budskabet om at det ikke er en religion eller en filosofi, når man har sat sig lidt ind i teosofien. Fordi der fordres ingen tro, og alle kan studere den helt frit uden at blive påduttet noget af andre studerende eller af kildematerialet. Den tankeretning rummer total tankefrihed. Man opfordres blot til at antage påstandende i kildematerialet som en "arbejdshypotese", og med tiden som man studerer teosofien, kommer man til det standpunkt, at den holder vand, fordi der ingen mangler er i forhold til logik og sammenhæng. Ejheller konflikter den med bestående videnskab, fordi den siger at videnskaben har beskrevet det fysiske liv, og den udelukkende fungerer som en overbygning som befatter sig med at beskrive det liv som vi ikke umiddelbart kan konstatere med måleinstrumenter. Teosofien forsyner mig med et godt og solidt sammenhængende verdensbillede, som giver en klar skelneevne i forhold til det alternative miljøs mange tilbud og sommetider vildfarelser.

Meget mere om teosofi vil nok findes på en af de andre sider på dette site senere.